Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις εναντίον πραγματικότητας

Διαβάστε αυτό το άρθρο του Ιωάννη Ζαμπετάκη, Λέκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών Χημείας Τροφίμων για τις περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις των περιβαλλοντικά "ευαίσθητων" εταιριών σε αντιπαράθεση με την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας...

http://environmentfood.blog...dark-side-of-moon.html


Πως είναι δυνατόν στην Ελλάδα να τα ακυρώνουμε, να τα απαξιώνουμε όλα;

[...]
Μια άλλη απόδειξη των οικολογικών της ευαισθησιών είναι ότι η εν λόγω εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το φορέα πιστοποίησης ΒVQI (τηλ. 210 4063000, managing Director κ. Νίκος Τρίλιζας) κατά ISO14001


Το ISO14001 ορίζει ρητώς ότι η εταιρεία πρέπει να έχει περιβαλλοντική πολιτική που μεταξύ άλλων να:
1. περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και
2. είναι διαθέσιμη στο κοινό.


[...]

Δεν υπάρχουν σχόλια: