Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2007

Σχετικά με τα μέτρα για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων του ορεινού όγκου της Πάρνηθας

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007


ΠΡΟΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ
σχετικά με τα μέτρα για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων του ορεινού όγκου της Πάρνηθας


Σήμερα στο ΥΠΕΧΩΔΕ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι Γενικοί Γραμματείς ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφέρειας Αττικής, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο Δ/ντής Αναδασώσεων Αττικής, ο Δ/ντής Δασών Ανατολικής Αττικής, ο Δασάρχης Πάρνηθας και ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Κ. Κασσιός.

Στη σύσκεψη αυτή, που έγινε σε συνέχεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2007, αποφασίστηκαν τα μέτρα σχετικά με την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς μετά την σύσκεψη δήλωσε τα εξής:

«Καταρχήν θέλω να υπογραμμίσω ότι θέσαμε στόχους, χρονοδιαγράμματα, δύσκολα στην επίτευξή τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια υπόθεση πολύ σημαντική για την Αττική και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών γνωρίζοντας ότι η φύση στο θέμα της αναδάσωσης δεν εκβιάζεται.
Δεν περιοριζόμαστε στα συνηθισμένα, δηλαδή να κάνουμε μόνο ορισμένα έργα. Πάμε να οργανώσουμε πλέον την Πάρνηθα όπως χρειάζεται και πρέπει να είναι οργανωμένος ένας εθνικός δρυμός, με τα παρατηρητήριά του, με τους δρόμους του, με το ικανό προσωπικό, με τον αναγκαίο εξοπλισμό, με όλα τα μέσα ώστε να αντιμετωπιστούν είτε πυρκαγιές, είτε καταπατήσεις και να γίνει το συντομότερο δυνατόν η αναδάσωση της καμένης έκτασης. Και θωρακίζουμε την προσπάθεια αυτή και με νέα νομοθεσία. Όπως για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων.

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και για τις οποίες βέβαια θα κάνουμε ότι το δυνατόν να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που θα αναφέρω είναι οι εξής :

Α. Κήρυξη αναδασωτέων των καμένων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Συντάγματος
Ολοκληρώθηκε ήδη η αεροφωτογράφιση της καμένης έκτασης από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και παρήχθηκε η εικόνα σε κλίμακα 1:30000. Σε δέκα ημέρες από σήμερα προβλέπεται να αποδοθεί από τη ΓΥΣ όλη η καμένη έκταση σε ορθοφωτοχάρτες 1:5.000, ώστε να είναι λεπτομερής και ακριβής η αποτύπωση της καμένης έκτασης, στοιχείο απαραίτητο για τη σύνταξη των μελετών.
Σε μία εβδομάδα από την παράδοση των ορθοφωτοχαρτών θα γίνει η κήρυξη από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων.
Κήρυξη υπό κτηματογράφηση όλων των ΟΤΑ, στους οποίους ανήκει μέρος της καμένης έκτασης ή συνορεύουν με την Πάρνηθα. Ήδη έχουν κηρυχθεί οι ΟΤΑ Αχαρνών, Φυλής Ασπροπύργου, Θρακομακεδόνων, Αγ. Στεφάνου, Κρυονερίου, Νέας Ερυθραίας και Άνω Λιοσίων. Θα κηρυχθούν και οι ΟΤΑ Αφιδνών, Μαλακάσης, Αυλώνος, Αγίου Θωμά, Κλειδίου, Πύλης, Σκουρτών και Στεφάνης.


Β. Αντιδιαβρωτικά και Αντιπλημμυρικά έργα
Έχει ήδη αρχίσει η σύνταξη του Πίνακα Υλοτομίας των καμένων εκτάσεων από το Δασαρχείο Πάρνηθας για εκτίμηση του ξυλώδους όγκου. Ο πίνακας αυτός θα προσδιορίσει τον ξυλώδη όγκο για την κατασκευή κορμοδεμάτων, κλαδοπλεγμάτων και ξυλοφραγμάτων στα ρέματα, σύμφωνα με την υπό σύνταξη μελέτη. Για το ελατοδάσος ο πίνακας θα είναι έτοιμος σε μία εβδομάδα και για το σύνολο σε δεκαπέντε μέρες.
Σύνταξη Μελέτης αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πάρνηθας και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και με τη συμβολή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ). Η μελέτη αυτή υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμη στις αρχές Αυγούστου. Όμως η εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων θα ξεκινήσει νωρίτερα με βάση την τμηματική παράδοση της μελέτης.
Εκτέλεση Αντιδιαβρωτικών και Αντιπλημμυρικών Έργων από Δασικούς Συνεταιρισμούς με εμπειρία, με προτεραιότητα στα ρέματα Γιαννούλας, Αγίας Τριάδος, Χούνης, Μαυρόρεμα. Την επίβλεψη των έργων αυτών θα την έχει η Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πάρνηθας και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων θα αρχίσει εντός 15 ημερών και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ άμεσα θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού στα ρέματα που διατρέχουν αστικές η ημιαστικές περιοχές.

Γ. Αναδάσωση και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
Σύνταξη Εδαφολογικής Μελέτης της καμένης έκτασης εντός 10ημέρου από τη Δ/νση Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνεπικουρούμενη από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).
Σύνταξη Μελετών Αναδάσωσης από τη Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής, συνεπικουρούμενη, από το Δασαρχείο Πάρνηθας. και με τη συμβολή καθηγητών της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η μελέτη αναδάσωσης θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Έναρξη Εργασιών Αναδάσωσης την 1η Νοεμβρίου (και μετά τις πρώτες βροχοπτώσεις), υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής, συνεπικουρούμενης από το Δασαρχείο Πάρνηθας.
Επαναλειτουργία εντός του Αυγούστου του κατεστραμένου από τη φωτιά Δασικού Φυτωρίου Αγ. Τριάδος Πάρνηθας για την παραγωγή δενδρυλίων ελάτης, μαύρης πεύκης κλπ., από τη Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής.
Έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων Βοσκής για τις καμένες εκτάσεις, ενημέρωση των Νομαρχιών και Δήμων και αυστηρή αστυνόμευση από τις Δασικές Υπηρεσίες και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας που θα ενισχυθούν με αριθμό φυλάκων με ανάλογο εξοπλισμό και την κατασκευή παρατηρητηρίων σε επιλεγμένες θέσεις.
Για κάθε κτηνοτρόφο που παραβιάζει με το ποίμνιό του τις απαγορευτικές διατάξεις θα του αφαιρείται το δικαίωμα πρόσβασης στους κοινοτικούς πόρους.

Δ. Προστασία και Φύλαξη Πάρνηθας
Προστασία των καμένων εκτάσεων.
α. Αύξηση του προσωπικού φύλαξης και Εντατικοποίηση περιπολιών
Δασικών Υπαλλήλων συνεπικουρούμενων από εποχικούς φύλακες (Δασαρχείο Πάρνηθας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Όμορους Δήμους, εθελοντές πολίτες).
β. Δορυφορική παρακολούθηση της περιοχής από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και
αεροφωτογράφιση αυτής περιοδικά.
γ. Κατασκευή των αναγκαίων παρατηρητηρίων στα οποία εκτός των
δασοφυλάκων μπορούν να είναι και εθελοντές πολίτες βάσει προγράμματος του ΔασαρχείουΠάρνηθας.
Στις αναδασωτέες εκτάσεις και τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων θα εφαρμοστεί η νομοθεσία για τις επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές. Δηλαδή δεν θα έχει το δικαίωμα αναστολής ο καταπατητής. Μόλις βγεί η απόφαση κατεδάφισης θα κατεδαφίζεται, χωρίς την χρονοβόρα σήμερα διαδικασία που ξεκινά από την αναστολή και διαρκεί χρόνια.
Μόλις διαπιστωθεί ότι αρχίζει εργασία για να γίνει κάτι παράνομο, πρώτον θα εμποδίζεται η ενέργεια αυτή. Και υπάρχουν τα μέσα να εμποδίζεται, με την αστυνομία, με την απαγόρευση από τους ίδιους τους φύλακες κλπ. Αν παρ΄ ελπίδα όμως αυτός αρχίσει κάτι να κατασκευάζει θα βγαίνει αμέσως η απόφαση κατεδάφισης και θα κατεδαφίζεται από το Δασαρχείο Πάρνηθας εφαρμόζοντας το νόμο περί επικινδύνως ετοιμόρροπων όπου δεν χωράει αναστολή. Μπορεί να ζητήσει την δικαστική συνδρομή αλλά δεν χωράει αναστολή.

δ. Απαγόρευση εισόδου οχημάτων στις καμένες περιοχές με τεχνητά εμπόδια (μπάρες) (αρμοδιότητα: Δασαρχείο Πάρνηθας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Όμοροι Δήμοι, εθελοντές πολίτες).

ε. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων όλο το 24ωρο εκτός των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Στρατού της Αστυνομίας και γενικώς δημοσίων υπηρεσιών στους εξής δασικούς δρόμους :

- Δασικός δρόμος Ρετσινάδικά- Αγία Τριάδα, από την θέση Ρετσινάδικά εώς τη θέση Παλιοχώρι
- Δασικός δρόμος Πηγή Φυλής- Βούτημα Αυλώνας, από την θέση Καστρίζα εώς την θέση Γέφυρα Μαυρορέματος.

Προστασία της πανίδας.
α. Με την αύξηση του προσωπικού φύλαξης και την εντατικοποίηση των περιπολιών από δασικούς υπαλλήλους συνεπικουρούμενοι από εποχικούς φύλακες (Δασαρχείο Πάρνηθας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας). Για την ενίσχυση της φύλαξης θα χρησιμοποιηθούν εθελοντές πολίτες σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δασαρχείου Πάρνηθας.
β. Απαγόρευση εισόδου στην περιοχή της Μόλας, με τεχνητά εμπόδια (μπάρες), προκειμένου να προστατευτεί ο βιότοπος του ελαφιού.
γ. Παρακολούθηση εναπομείναντος πληθυσμού ελαφιών από το Δασαρχείο Πάρνηθας.
δ. Περίθαλψη τραυματισμένων ζώων, ενίσχυση της διατροφής τους και τοποθέτηση στις ενδεικνυόμενες θέσεις αναλόγου αριθμού φορητών ποτιστρών αποκλειστικά και μόνο από το Δασαρχείο Πάρνηθας. Για την περίθαλψη το Δασαρχείο θα συνεργάζεται με την κτηνιατρική υπηρεσία.
Απαγόρευση του ταίσματος ειδών άγριας πανίδας (ελάφια, αίγαγροι, πτηνά κ.λπ) από τους πολίτες καθώς και ανάπτυξης δραστηριοτήτων που αφορούν προσέλκυση, σύλληψη, μεταφορά ή μετατόπιση και κάθε άλλη επέμβαση και ενέργεια στα είδη της άγριας πανίδας. Η οποιαδήποτε διαχείρισή τους (χορήγηση τροφής, παροχή πρώτων βοηθειών, περίθαλψη τραυματισμένων, ορφανών ή ανήμπορων ατόμων κλπ) θα γίνεται αποκλειστικά από το Δασαρχείο Πάρνηθας και τον Φορέα Διαχείρισης σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία.
Για το καλύτερο χειρισμό της πανίδας απαγορεύεται η δραστηριότητα σχετικά με τα θέματα αυτά σε συλλόγους, ομάδες εθελοντών ή σε άλλους φορείς χωρίς την απαιτούμενη έγγραφη άδεια του Δασαρχείου Πάρνηθας.

Ε.1. Πρόσθετο προσωπικό
Α. Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8-μηνα ή διαδοχικά 8-μηνα για ενίσχυση των υπηρεσιών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2190/1994.
Β. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, επιπλέον του υπάρχοντος για το Δασαρχείο, Δ/νση Αναδασώσεων και Φορέα Διαχείρισης, ως εξής: 5 Δασολόγοι, 1 Βιολόγος, 5 Τεχνολόγοι Δασοπονίας και 5 έως 10 Δασοφύλακες.

Πίνακας: Κατανομή προσωπικού που θα προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου ανά ειδικότητα και ανά Υπηρεσία.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Δασολόγοι 5 3 2
Βιολόγοι - 2 -
Κτηνίατροι 1
Τεχνολόγοι Δασοπονίας 5 3 -
Διοικητικού - Λογιστικοί ΤΕ - - 1
Σχεδιαστές 1 - -
Ειδικοί Δασικής Προστασίας (Φύλακες) - 10 12
Διοικητικοί-Λογιστικοί ΔΕ 2 1 2
Οδηγοί 3 2 3
Εργάτες 20 10 -
Μερικό Σύνολο 36 31 21
Σύνολο 88


Ε.2. Απαιτούμενος εξοπλισμός
Προμήθεια 2 μικρών λεωφορείων (για την Διεύθυνση Αναδασώσεων και το Δασαρχείο Πάρνηθας), 3 μικρών φορτηγών (αγροτικών οχημάτων) και 2 Jeep για ενίσχυση της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής, του Δασαρχείου Πάρνηθας και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Ε. 3. Απαιτούμενο φυτευτικό υλικό
α. Δέσμευση για τις αναδασωτικές ανάγκες των καμένων εκτάσεων του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας από τα ανάλογα Κρατικά Φυτώρια των κάτωθι δασοπονικών ειδών: 1) Ελάτης, 2) Μαύρης Πεύκης, 3) Αρκεύθου 4) Χαλεπίου Πεύκης και 4) Ψευδακακίας.
β. Θα ληφθεί ακόμη πρόνοια για συγκέντρωση σπόρων Κεφαλληνιακής Ελάτης περίπου 1 τόνου, καθώς και σπόρων Αειλάνθου οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για σπορά.

Ε.4. Χρηματοδότηση
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
Επίσης θα ανοιχθεί ειδικός λογαριασμός για την κατάθεση χρηματικών ποσών από φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμβάλουν οικονομικά για την αναδάσωση του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας.
Η πρώτη εκτίμηση του απαιτούμενου προϋπολογισμού είναι της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μπορεί να είναι μεταξύ των 30 και 35 εκατ. ευρώ ή να είναι κάτι λιγότερο από 30.

Ε.5. Θα ζητήσουμε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και το από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τις απόψεις τους για την αναδάσωση.
Και επίσης θα ζητούμε τις απόψεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων και όπου δούμε, βάσει του προγράμματος, ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία μαζί τους, θα γίνει όπως θα γίνει και με όλους τους πολίτες.

Είναι μία υπόθεση όλων μας, πρέπει να υπάρξει μία στενή συνεργασία. Εμείς θέσαμε στόχους, σαφή χρονοδιαγράμματα και πρέπει να σας πω ότι η Πάρνηθα έχει πολύ δύσκολο έδαφος, όπως λένε οι ειδικοί.
Θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις όλων, να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα, στην αντιμετώπιση του προβλήματος και να ανταποκριθούμε βέβαια σε αυτό το στενό, θα έλεγα, χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει οι ίδιοι και όπως σας το ανακοίνωσα προηγουμένως.

Θα κάνουμε λοιπόν ότι το καλύτερο, να είναι σίγουροι όλοι οι πολίτες και εξάλλου αυτά θα φανούν, το τι θα κάνουμε, με την πάροδο του χρόνου και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας ενημερώνουμε.

4 σχόλια:

ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΣ είπε...

Δάσος, πώς θα δούμε ξανά;

Εγώ λέω, εύγε στον Στέφανο Μάνο. Από όλη την παραφιλολογία των ημερών, ήταν ίσως το μόνο άρθρο που διάβασα με συγκεκριμένες προτάσεις - προτάσεις μάλιστα δραστικών μέτρων που ανατρέπουν την κατεστημένη κατάσταση, στηρίζονται όμως στην απλή λογική. Πράγματι, και εγώ ανερωτούμην πώς είναι δυνατόν ο εθνικός πλούτος να στηρίζεται στην τζίφρα κάποιου τυχόντος άσχετου χαμηλόβαθμου και ευεπηρέαστου υπαλλήλου. Προτείνει και πολλά άλλα εξόχως ενδιαφέροντα ο Μάνος.

(Είχε πάντοτε ιδέες και πρακτικό μυαλό ο Μάνος. Για να πω και την αμαρτία μου, όταν ήμουν μικρούλης και άβγαλτος και ψήφιζα ΝΔ, τού είχα βάλει και σταυρό. Ήταν αυτός που έφτιαξε τους πεζόδρομους στην Αθήνα, και πολλά άλλα, ως ΥπΕΧωΔΕ. Τα τελευταία χρόνια, βεβαίως, που επροσκύνησε ολοκληρωτικώς σχεδόν τον νεοταξικό «προοδευτικό» εθνομηδενισμό, άστα να πάνε... η δε προσχώρηση και στο ΠαΣοΚ ήταν ένδειξη ολοκληρωτικού ξεκουτιάσματος... Αλλά φαίνεται πως διετήρησε ακόμη κάποια ψήγματα λογικής. Το άρθρο του αυτό μού ξαναθύμισε τον παλαιόν ωραίον ΥπΕΧωΔΕ.)

Το κράτος και ο χαρακτηρισμός των δασικών εκτάσεων

Του Στεφανου Μανου

Η συζήτηση για τα δάση έχει συνήθως τα ίδια χαρακτηριστικά με τις πυρκαγιές που τα καταστρέφουν. Μεγάλη ένταση στην αρχή και μετά τίποτε, αποκαΐδια.

Κατά τη συζήτηση για το Αρθρο 24 του Συντάγματος (προστασία δασών υποστήριξα ότι το λογικό λάθος του Συντάγματος είναι ότι δεν προστατεύει το δάσος, αλλά προστατεύει -και μάλιστα κατά τρόπο απόλυτο - αυτό που κάποιος δασικός υπάλληλος χαρακτηρίζει δάσος. Η πείρα μου με έχει πείσει ότι η σημασία αυτού που μόλις έγραψα δεν γίνεται κατανοητή από τους περισσότερους. Και όμως τα πράγματα είναι απλά.

Αν ένας δασικός υπάλληλος χαρακτηρίσει μια έκταση δασική, η έκταση αυτή χάνει οικονομική αξία και δεν μπορεί να κτιστεί. Επειδή δεν είμαστε κοινωνία νομοταγών αγγέλων η συνήθης αντίδραση μας είναι να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε την απόφαση πληρώνοντας τον δασικό και επειδή και αυτός δεν είναι άγγελος δέχεται να πληρωθεί και να τροποποιήσει την απόφαση του. Χιλιάδες οικόπεδα δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο αυτή στα δάση της Αττικής. Μέσα στο δάσος ο εξαγορασμένος δασικός υπάλληλος «εντόπισε» -ω του θαύματος!- τέσσερα στρέμματα που δεν είναι δάσος! Αυτά κτίζονται και δημιουργούν πιο εύκολες προϋποθέσεις για να «βρεθεί» και νέο τμήμα που δεν είναι δάσος.

Η περιοχή του Διονύσου προσφέρεται για την παρακολούθηση αυτού του φαινομένου. Επειδή υπάρχουν πολλές διαδοχικές αεροφωτογραφίες, όποιοι ενδιαφέρονται (πρωθυπουργοί, υπουργοί, εισαγγελείς, δασολόγοι, κ.λπ.) μπορούν να έχουν και αποδείξεις. Ολη αυτή η διαδικασία στηρίζεται στον συνταγματικό παραλογισμό που εξαρτά την προστασία του δάσους από τη διαπιστωτική πράξη ενός δασικού υπαλλήλου. Τον συνταγματικό παραλογισμό επιχείρησε να ολοκληρώσει η Νέα Δημοκρατία με την προκλητική πρότασή της για το άρθρο 24 που θα υποχρέωνε τον δασικό υπάλληλο να αποχαρακτηρίσει δασικές περιοχές που έχασαν τον δασικό χαρακτήρα τους πριν από μόλις 30 χρόνια.

Υποστήριξα, και υποστηρίζω, ότι αντί να προστατεύουμε μόνο ό,τι μας υποδεικνύει ένας δασικός υπάλληλος - που μπορεί σήμερα να λέει έτσι και αύριο αλλιώς- θα έπρεπε να προστατεύουμε ό,τι θέλουμε να είναι δάσος. Δεν χρειαζόμαστε τον δασικό υπάλληλο να μας πει ότι το Ποικίλο Ορος είναι δασική έκταση (μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι), σημασία έχει ότι θέλουμε να είναι δάσος. Η μικρή αυτή αλλαγή προσέγγισης, αλλάζει τελείως και τον χρονικό ορίζοντα της προστασίας. Ωσπου να διαπιστώσει ο δασικός, αν σε όλη την έκταση υπάρχουν ή δεν υπάρχουν άγρια φυτά με ξυλώδη κορμό, όπως ανοήτως προβλέπει το Σύνταγμα, μπορεί να περάσουν χρόνια. Αντίθετα ο ορισμός του τι θέλουμε να είναι δάσος μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγες μέρες.

Υποστήριξα, και υποστηρίζω, ότι για τα τέσσερα βουνά της Αττικής (Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός, Ποικίλο Ορος) των πέντε εκατομμυρίων κατοίκων αρκούν τρεις μήνες για να οριοθετηθούν σε χάρτη με οριστικές συντεταγμένες οι εκτάσεις που θέλουμε να είναι δάσος. Σε τρεις μήνες θα έχουμε οριστικοποιήσει το 85% τουλάχιστον της έκτασης που θέλουμε να είναι δάσος. Για το υπόλοιπο 15% θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος και περισσότερη δουλειά. Θα έχουμε όμως τελειώσει μια για πάντα με το 85% που θα τεθεί εκτός της δικαιοδοσίας χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού του δασάρχη.

Η επόμενη κίνηση θα έπρεπε να είναι η απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου της χαρακτηρισμένης έκτασης. Για να αποκτήσει το Δημόσιο έναν ακαταμάχητο τίτλο. Το Δημόσιο είναι πολύ κακός προστάτης της περιουσίας του. Οι καταπατητές συνήθως κερδίζουν. Η «Καθημερινή» έγραψε πρόσφατα για τα κατορθώματά τους στη Γλυφάδα. Το κόστος της απαλλοτρίωσης θα είναι μηδαμινό. Πρώτον, γιατί η αξία του δάσους (δάσος σημαίνει ότι δεν οικοδομείται) στα βουνά είναι πολύ χαμηλή και δεύτερον, διότι έτσι και αλλιώς το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης ανήκει αδιαμφισβήτητα στο Δημόσιο. Οσοι νομίζουν ότι έχουν ιδιοκτησία στο δάσος θα περιορισθούν στη διεκδίκηση της αποζημίωσης που τους αναλογεί και όχι στη διεκδίκηση του δικαιώματος να οικοδομήσουν.

Αν ήμουν στη θέση του κ. Καραμανλή - αφού γίνουν τα παραπάνω- θα ζητούσα να ανατεθεί με διαγωνισμό το εξής σύνθετο έργο: Ολοκληρωτική αναδάσωση των τεσσάρων βουνών (φύτευση είκοσι και πλέον εκατομμυρίων δέντρων), άρδευση τους με νερό που θα προέλθει από μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης και ανεμογεννήτριες που θα παράσχουν την ενέργεια για τις μονάδες αφαλάτωσης και την άντληση των νερών. Η χρηματοδότηση πρέπει να στηριχτεί στο μοντέλο χρηματοδότησης της Αττικής Οδού: Ιδιώτες, Ε.Ε., Δημόσιο. Αφού εδραιωθεί το δάσος, το νερό της αφαλάτωσης και οι ανεμογεννήτριες θα ενισχύουν το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και της ΔΕΗ αντιστοίχως.

Η σκέψη ότι η αναδάσωση (στην κλίμακα που περιγράφω) θα γίνει από τις υπηρεσίες του Δημοσίου είναι απολύτως ανεδαφική. Θα περάσουν χρόνια, θα ξοδευτούν ατέλειωτα λεφτά και, για μια ακόμη φορά, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα!

kalliopi είπε...

--Υποστήριξα, και υποστηρίζω, ότι αντί να προστατεύουμε μόνο ό,τι μας υποδεικνύει ένας δασικός υπάλληλος - που μπορεί σήμερα να λέει έτσι και αύριο αλλιώς- θα έπρεπε να προστατεύουμε ό,τι θέλουμε να είναι δάσος.--

Συμφωνώ με τις απόψεις αυτές. Πρέπει ν' αλλάξει ο ορισμός του Δάσους.

http://bio-mirage.blogspot.com/2007/07/blog-post.html

christina είπε...

Γνώμη του Δρ. Παύλου Κωνσταντινίδη, ερευνητή στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΕΘΙΑΓΕ, για τα μέτρα του ΥΠΕΧΩΔΕ:

«Στην Πάρνηθα, όπως στις υπόλοιπες καμένες εκτάσεις, κυρίαρχο στοιχείο και πάλι είναι ο ερασιτεχνισμός, που τον χειροτερεύει η πίεση που ασκείται από τους πολίτες και τα ΜΜΕ. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε όλοι μας είναι ότι το δάσος δεν είναι τεχνικό έργο, όπως το κτίριο που γκρεμίστηκε και θα το κτίσουμε γρήγορα, ωραιότερο και σταθερότερο. Αλλιώς πως θα αναθέταμε το συντονισμό των μεταπυρικών έργων στο ΥΠΕΧΩΔΕ σαν να μην υπάρχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις υπηρεσίες του!!
Τα δασικά οικοσυστήματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, με νομοτέλειες και κανόνες που ακολουθούν μια ασύλληπτης τελειότητας διαδικασία, ώστε να κλείνουν τις πληγές τους. Όποιος δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα των οικοσυστημάτων καλύτερα να μην απλώνει χέρι στις καμένες εκτάσεις. Η φύση λειτουργεί με δικούς της ρυθμούς, όμως έχει το χρόνο με το μέρος της. Για τη διαμόρφωση των φυσικών οικοσυστημάτων χρειάσθηκε η επεξεργασία του DNA τους για εκατομμύρια χρόνια. Προσαρμόσθηκαν στις τοπικές συνθήκες όποιες και αν ήταν αυτές (πυρκαγιές, παγετοί, συχνές πλημμύρες κ.λ.π.). Σήμερα ερχόμαστε να αγνοήσουμε τις δημιουργημένες ανάγκες των φυτών και προσπαθούμε με τη δική μας νηπιακή λογική να δημιουργήσουμε νέα οικοσυστήματα. Το να φυτεύουμε έλατα στις παραλίες ή θερμόβια πεύκα στα ψηλά βουνά είναι σαν να περιμένουμε η πολική αρκούδα να επιζήσει στις ερήμους της Αφρικής και τα λιοντάρια στους πόλους. Το να κάνουμε μίξεις ειδών χωρίς μελέτη της συμπεριφοράς της είναι σαν να βάουμε στον ίδιο χώρο λύκους και πρόβατα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει αφ’ ενός να σεβαστούμε τους ρυθμούς της φύσης, αφ’ ετέρου να δημιουργούμε τις λιγότερες διαταραχές. Αν θέλουμε να παρέμβουμε για να αλλάξουμε τους ρυθμούς αυτούς, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να το αντέξει το οικοσύστημα και από την άλλη αυτό που θα πετύχουμε θα είναι βιώσιμο και κυρίως καλύτερο από το προϋπάρχον. Η φωτιά της Πάρνηθας ήταν ένα πολύ ασυνήθιστο γεγονός, το οποίο στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε ανάλογη εμπειρία. Γνωρίζουμε ότι το έλατο καίγεται ολοσχερώς (και οι σπόροι του), άρα δεν υπάρχει αναγεννητικό υλικό. Επίσης ξέρουμε ότι είναι φυτό σκιόφυτο, δηλαδή αναπτύσσεται σε σκιερά περιβάλλοντα, άρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί στις γυμνές καμένες εκτάσεις. Αυτό που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι να δημιουργήσει ένα προ-δάσος με άλλα είδη και στη συνέχεια υποσκίως να ευνοήσει την ανάπτυξη της ελάτης. Αυτό εφαρμόσθηκε στο Μαίναλο, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της προσπάθειας. Από την άλλη το δάσος δεν είναι μόνο το έλατο. Το δάσος αποτελείται από ένα πλήθος φυτά, τα οποία ΟΛΑ παίζουν το ρόλο τους στην επιβίωση του οικοσυστήματος. Άλλα φυτά, τροφοδοτούν το έδαφος με άζωτο, άλλα βελτιώνουν τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, άλλα διατρυπούν το βραχώδες υπόστρωμα καλύτερα κ.λ.π.). Στην Ελλάδα οι περισσότερες αναδασώσεις αποτυγχάνουν διότι σπάνια οι αναδασωτές δημιουργούν ολοκληρωμένα βιώσιμα οικοσυστήματα που περιέχουν τα βασικότερα χλωριδικά στοιχεία τους. Συνήθως φυτεύουν μόνο αυτό που φαίνεται, δημιουργώντας αδύναμες και χαλαρές συνδενδρίες ενός μόνο φυτού. Είναι σαν να θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πόλη με μόνο μια επαγγελματική κατηγορία (μόνο γιατρούς ή μόνο δάσκαλους). Τι λοιπόν κάηκε στην Πάρνηθα εκτός των έλατα; Ποια η αντίδραση των υπολοίπων ειδών στη φωτιά; Εάν παραβλαστάνουν η αναγέννησή τους θα είναι άμεση και θα δημιουργήσουν από μόνα τους σε σύντομο σχετικά χρόνο το σκιερό περιβάλλον που χρειάζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του το έλατο. Επομένως μόνο οι επιπόλαιοι μπορούν να δώσουν άμεσες απαντήσεις και το χειρότερο να τις υλοποιήσουν. Τα χρόνια που ασχολούμαι με την οικολογία των δασικών πυρκαγιών έχω καταγράψει άπειρες ζημιογόνες αναδασώσεις και ελάχιστες χρήσιμες. Αυτό πιστέψτε με δεν οφείλεται στο επίπεδο γνώσης των αναδασωτών (αυτό το επιβεβαιώνω), αλλά οφείλεται στην τρομακτική πίεση της ελληνικής κοινωνίας για άμεση αποκατάσταση!!!
Σε ότι αφορά στο θέμα των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, πιστεύω ότι η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Με το φόβο ότι μια πλημμύρα θα αποδοθεί στο καμένο δάσος και όχι στα φραγμένα ρέματα, κανείς δεν τολμά να αρθρώσει αντίθετη λέξη και όσοι το κάνουμε φυσικά και δεν εισακουόμαστε.
Για να γίνω σαφής. Τα αντιδιαβρωτικά έργα περιλαμβάνουν κυρίως τη δημιουργία κλαδοπλεγμάτων τα οποία κατά μήκος των ισοϋψών δημιουργούν εμπόδια (;;;) στη φωτιά. Δηλαδή κλαδεύουν τα νεκρά δένδρα και τα κλαδιά τα τοποθετούν σε οριζόντιες γραμμές, ώστε σε περίπτωση βροχοπτώσεων να μειωθεί η ταχύτητα απορροής του νερού προς τα κάτω. Όμως τα χαλαρά κλαδιά, έτσι όπως τοποθετούνται δεν μπορούν να συγκρατίσουν ούτε ένα πετραδάκι. Κρατείστε με τη χούφτα σας νερό, όταν τα δάχτυλά σας δεν είναι σφικτά κλεισμένα. Όμως αυτό δεν είναι το χειρότερο. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε κάποιους να παίζουν με τη φύση στο όνομα της προστασία της. Όμως τα κλαδιά που χρησιμοποιούνται από νεκρά δένδρα, έχασαν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών την υγρασία τους. Μπορείτε να αναλογισθείτε πόσο μπορεί να διατηρηθεί μια φέτα φρέσκο ψωμί. Σύντομα θα μουχλιάσει και στη συνέχεια θα αποικοδομηθεί. Αναλογισθείτε ότι την ίδια φέτα την ψήνουμε στο φούρνο και γίνεται φρυγανιά. Δεκάδες χρόνια μπορεί να διατηρηθεί ως φρυγανιά αφού οι σαπροφυτικοί μύκητες (δηλαδή αυτοί που αποικοδομούν την νεκρή οργανικοί ύλη) θέλουν υγρασία για να αναπτυχθούν. Σε δικές μας πειραματικές επιφάνειες, η λεπτή οργανική ύλη των νεκρών κλαδιών διατηρήθηκε για περισσότερο από δέκα χρόνια η παχύτερη ακόμη υπάρχει).
Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να αντιληφθεί ότι όλος αυτός ο όγκος νεκρής, ξηρής εύφλεκτης βιομάζας, η οποία θα βρίσκεται σε διάταξη καύσης, θα αποτελεί μια μόνιμη φλογοβόλα βόμβα μέσα στο δάσος για πολλά χρόνια και ότι θα μπορεί να ανατιναχθεί με μια μόνο τυχαία σπίθα.
Θα μπορούσα να σας γράψω πολλά γιατί πραγματικά αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας (σκεφθείτε και τη δική μας που δυστυχώς ξέρουμε). Εκείνο όμως που μας στεναχωρεί ιδιαιτέρα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η εξαγγελία και η διάθεση τόσων πολλών χρημάτων για να γίνουν έργα άχρηστα και επικίνδυνα, δημιουργεί κίνητρα για εμπρησμούς, από αυτούς που θα ωφεληθούν από αυτά τα κονδύλια. Όσο τα δάση που καίγονται είναι κοντύτερα στα αστικά κέντρα και όσο η βλάστηση είναι σημαντικότερη τόσο οι κυβερνήσεις θα είναι πιο γενναιόδωρες, άρα και το κέρδος μεγαλύτερο. »

DIONYSOS είπε...

Αλήθεια, μια και μιλάμε για τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, ποιός από τους εκλεγμένους μας αντιπροσώπους στη Βουλή θα ζητήσει ΑΜΕΣΑ την από 8ετίας τροποποίηση της σύμβασης της Hyatt για το καζίνο Πάρνηθας που περιλαμβάνει έκταση πολλών στρεμμάτων του δάσους για άλλες "αναπτυξιακές" χρήσεις γύρω από την περιοχή Χρυσάνθεμα;;;;;;;;;;;Στα συρτάρια του Αλογοσκούφη και του Σουφλιά είναι ακόμα.